You are here

Sveće od voska masline

Sveća od voska masline, bela - 6x10 cm

Sveća od voska masline, bela - 6x10 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

290,00 RSD
Sveća od voska masline, bela - 6x18 cm

Sveća od voska masline, bela - 6x18 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

480,00 RSD
Sveća od voska masline, bela - 6x25 cm

Sveća od voska masline, bela - 6x25 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

650,00 RSD
Sveća od voska masline, bež  - 6x10 cm

Sveća od voska masline, bež - 6x10 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

290,00 RSD
Sveća od voska masline, bež- 6x18 cm

Sveća od voska masline, bež- 6x18 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

480,00 RSD
Sveća od voska masline, bež - 6x25 cm

Sveća od voska masline, bež - 6x25 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

650,00 RSD
Sveća od voska masline, zelena - 6x10 cm

Sveća od voska masline, zelena - 6x10 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

290,00 RSD
Sveća od voska masline, zelena - 6x18 cm

Sveća od voska masline, zelena - 6x18 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

480,00 RSD
Sveća od voska masline, zelena - 6x25 cm

Sveća od voska masline, zelena - 6x25 cm

Ove prekrasne sveće su ručno livene od čistog maslinovog voska, bez ikakvih dodataka.

Vosak za naše sveće se pravi od maslina uzgojenih u Evropi, od pulpe koja ostaje nakon ekstrakcije ulja.

Sveće su masivne, imaju mermernu površinu i kod gorenje stvaraju čipkasti obod, koji se sa jednim laganim pokretom može odstraniti.

650,00 RSD