You are here

KOJI RAZMAK MORAM OSTAVITI IZMEĐU SVEĆA KOJE GORE?

Na ovo pitanje, nažalost, ne možemo dati odgovor koji bi važio za sve prilike. Stepen topljenja sveća je različit u zavisnosti od vrsta parafina od kog su napravljene, a trebalo bi obratiti pažnju i na temperaturu prostorije. U svakom slučaju, preporučujemo najmanje 10 cm rastojanja između sveća koje gore.