You are here

KOLIKO DALEKO MORA STAJATI SVEĆA OD IZVORA TOPLOTE?

Najmanje jedan metar, čak i kada sveća nije upaljena.