You are here

KOJOM BRZINOM DOGOREVAJU SVEĆE?

Po pravilu, plamen sveće sagori po satu 7 do 10 g parafina. Naše sveće odgovaraju ovom pravilu.